Bc. Barbora Šouláková


Barbora Šouláková pracuje jako výzkumná pracovnice Národního ústavu duševního zdraví a jako terapeutka centra Adicare. Hlavním tématem její práce jsou techniky, díky kterým člověk může zvyšovat své duševní zdraví, a tak i svou životní spokojenost. Mezi tyto techniky patří mindfulness, dechová cvičení, relaxační, imaginativní cvičení a techniky pro práci s myšlenkami. Jedním z projektů, kterými se v Národním ústavu duševního zdraví zabývá, je přenášení těchto a jiných technik do školního kontextu. Cílem je, aby se děti mohly seznámit se způsoby, jak se mohou samy starat o své psychické zdraví, jak mohou pracovat se svým stresem, těžkými emocemi a že si mohou vážit svých přátel, druhých lidí i samy sebe.