Mgr. Daniela Alexová


Mgr. Daniela Alexová se zabývá studiem neurobiologie a studiem učitelství chemie a biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze. Vyučuje na dvou pražských gymnáziích přírodovědní předměty, a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Jejím dlouhodobým záměrem je popularizace přírodních věd a práce s nadanými dětmi a výzkum jejich neurobiologických charakteristik. Svoje poznatky a přístupy prezentuje na rozmanitých konferencích.