Pomáháme dobrým věcem růst.

V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Proto podporujeme organizace a iniciativy, které k dobré praxi přinášejí i nový pohled na věc.

Co děláme

 Soustředíme se na zdravý bio-psycho-sociální vývoj přemýšlivých dětí.

Komu pomáháme

Podporujeme organizace v oblastech vzdělávání, věda a výzkum.

Od roku 2015 jsme podpořili projekty v celkové hodnotě více než

69,000,000

Podpora


Našimi aktuálními tématy jsou vzdělávání, věda a výzkum. 

Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme smysluplná a inovativní řešení. Dlouhodobým projektům s širším společenským dopadem poskytujeme finanční, mentoringovou i mediální podporu.

Žádost o podporu

Podporované organizace

Národní ústav duševního zdraví
Společnot pro talent a nadání
E-clinic
Eduin
Eduzměna
Techmania
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Nadace Leontinka
Parent Project
Michal Šaňák

Člen správní rady

O Nadaci RSJ


Naším klíčovým tématem je oblast zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dětí a jejich vzdělávání. Vždy hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi. Naším přáním je vytvořit v českých školách prostředí, v němž se děti budou cítit dobře a budou optimálně rozvíjet svůj potenciál. Zvláštní pozornost věnujeme skupině přemýšlivých dětí. Ve vztahu k podporovaným organizacím se Nadace RSJ snaží být dobrým partnerem a kromě finanční podpory poskytujeme také konzultace a dlouhodobý mentoring. Věříme totiž, že pro dlouhodobou udržitelnost organizace má tento proces nenahraditelný přínos.

Dále se zaměřujeme na rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech blízkých RSJ, zejména tedy v matematice, informatice a ekonomii. Vždy se snažíme o vzájemné propojování, informování a motivování ke vzájemné pomoci tam, kde je vhodná. Nadace RSJ přerozděluje příspěvky zaměstnanců RSJ, ke kterým navíc přidává trojnásobek dané částky.

Nadace RSJ vznikla v roce 2014 z potřeby systematizace a rozvoje filantropie v RSJ. Jako oblasti podpory byly stanoveny Věda, výzkum a vzdělávání (respektive akademická excelence), zdravý životní styl, podpora nestátních neziskových organizací a snaha o rozvoj zaměstnanecké dobročinnosti. Od roku 2016 navíc chceme usilovat o společenskou změnu v oblasti zdravého psychického vývoje dětí a mládeže. Novým tématem se tak stala bio-psycho-sociální péče o děti se zaměřením na nadané, tzv. přemýšlivé děti. Oblast podpory tak od této chvíle dělíme do tří pilířů, tedy na dětství, poznání a pomáhání.

Zakladatelé

Petr Altman

Člen dozorčí rady

Václav Dejčmar

Člen dozorčí rady

Martin Ducháček

Místopředseda sp. rady

Karel Janeček

Člen dozorčí rady

Tomáš Janeček

Zakladatel

Bronislav Kandrík

Člen správní rady

Jakub Petrásek

Zakladatel

Anton Tyutin

Člen správní rady

Michal Šaňák

Člen správní rady

Libor Winkler

Předseda správní rady

Napsali o nás


Žena In

Bála jsem se, že je syn autista, přiznává maminka intelektově nadaného dítěte.

Číst více

Nadace Leontýnka

Nadace RSJ pomohla odhalit skryté oční vady i vyškolit odborníky.

Číst více

Startupjobs.cz

Nadace RSJ pomohla odhalit skryté oční vady i vyškolit odborníky.

Číst více

Novinky ze světa vědy a vzdělávání a vše okolo zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dětí.

Kontakt


Potřebujete nový impuls, chcete s námi spojit své cíle, nebo o našich projektech chcete vědět víc?
Budeme rádi, když se nám ozvete.

sídlo: RSJ, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
kancelář: Nadace RSJ, Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

+420 242 451 061 foundation@rsj.com

Lenka Eckertová

Ředitelka
lenka.eckertova@rsj.com

Adéla Salačová

Projektová manažerka
adela.salacova@rsj.com

Petra Šlapánková

Projektová manažerka
petra.slapankova@rsj.com

Lucia Brinzanik

Manažerka komunikace
lucia.brinzanik@rsj.com

Hana Křepelková

Projektová manažerka
hana.krepelkova@rsj.com
(mateřská dovolená)