Ing. Kateřina Venclová


Kateřina Venclová původně vystudovala management cestovního ruchu na Fakultě informatiky managementu Univerzity Hradec Králové, ale díky práci ve Středisku volného času Déčko Náchod se dostala blíže k tématu nadaných dětí. Z vlastní zkušenosti nadaného dítěte – nadaného dospělého čerpá při konzultacích s dětmi, rodiči nebo pedagogy. Je zakladatelkou Centra podpory talentů Náchod při SVČ Déčko Náchod. Zabývá se především rozvojem krajských sítí podpory nadání, podílí se na osvětě pedagogické i rodičovské veřejnosti ve spolupráci s NIDV, Mensou ČR, Společností pro talent a nadání ECHA a Místními akčními skupinami.