Ing. Tomáš Blumenstein


Tomáš Blumenstein se zabývá problematikou nadaných dětí od roku 1995 v rámci svých dobrovolnických aktivit pro Mensu ČR, které 8 let předsedal a v současnosti působí jako místopředseda. Organizoval řadu konferencí a seminářů zaměřených na problematiku nadaných dětí. Rozjížděl a koordinuje projekt Podporujeme nadání pro budoucnost. Pro NIDV MŠMT navrhl desetidílný seriál seminářů pro učitele. V roce 2008 zakládal soutěž Logická olympiáda a několik let ji koordinoval. Pořádá semináře pro nadané studenty, dětské tábory pro nadané děti, metodicky podporuje zakládání Klubů nadaných dětí. Založil organizaci Svět vzdělání a dlouhodobě podporuje školy, které zahajují programy pro nadané děti. Působí v pracovní skupině Mensy International pro nadané děti.