Marie Salomonová, MSci


Marie Salomonová spoluzaložila a vede neziskovou organizaci Nevypusť duši, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví a systematické šíření osvěty, destigmatizace a prevence psychických onemocnění. Vystudovala neurovědy na britské University of Nottingham, kde byla aktivní členkou organizace Student Minds a v rámci univerzity se zapojila i do destigmatizační kampaně Time to Change. Pro Nevypusť duši připravovala a lektoruje workshopy „Duševní zdravověda pro středoškoláky“ a mnohé další. Zajímá se o inovativní pedagogiku, přírodní vědy a výzkum v medicíně. Do projektů Nevypusť duši vnáší jak neurovědeckou perspektivu, tak pohled člověka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku.