Martin Herman, M. A.


Martin Herman je prezidentem American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, fondu amerických krajanů, který usiluje o co nejlepší úroveň vzdělání ve staré vlasti; zároveň je prezidentem Centra pro talentovanou mládež, které založil v roce 2010 s Johns Hopkins University Center for Talented Youth. CTM je tady pro všechny studenty, kteří chtějí v životě něco dokázat. V roce 1976 Martin odešel z Československa do Spojených států. Dvacet let pracoval jako ekonom ve Světové bance, později sám na projektech ve světě. Jeho zkušenosti ze základní, střední a vysoké školy v Československu a studia ve Spojených státech ho přesvědčily o významu kvalitního základního a středního vzdělání. Martin studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a na amerických univerzitách Cornell a George Washington.