Mgr. Irena Hošková


Irena Hošková celý život pracuje s lidmi a snaží se rozvíjet jejich potenciál. Dnes v roli edukoučky, lektorky a konzultantky. 20 let učila, s žáky tvořila například digitální učební pomůcky. 15 let pracovala jako člen vedení národních organizací MŠMT. Spoluvytvářela portál RVP a řídila celostátní systémové projekty Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Podílela se na tvorbě a realizaci celostátních systémů profesního rozvoje pedagogů, práce s mládeží a na přípravě a realizaci unikátního systému vyhledávání, rozvoje a podpory nadání v České republice. V roce 2018 získal Systém podpory nadání Zvláštní cenu Inovace roku 2018 a Čestné uznání Vizionář roku 2018. Je členkou Komory mládeže i Mezirezortní pracovní skupiny pro podporu nadání MŠMT. Považuje za důležité poznávat a tvořit s vášní, v souladu s hodnotami, které jedinci i týmu dávají smysl.