Mgr. Irena Hošková


Irena Hošková je náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV. 20 let ráda učila a s žáky tvořila například digitální učební pomůcky. Spoluvytvářela portál RVP a vedla národní projekty MŠMT Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurence schopnost v neformálním vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro zájmové vzdělávání a pracovníků NNO. Podílela se na vzniku publikací z oblasti pedagogiky volného času, osobního kompetenčního portfolia i nástroje pro řízení kvality v organizacích. V expertní skupině Evropské komise se zapojila do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání. Dnes se mimo profesní rozvoj pedagogů intenzivně věnuje rozvoji nadání v rámci Systému podpory nadání v ČR, je členkou Komory mládeže i Mezirezortní pracovní skupiny pro podporu nadání MŠMT.