Mgr. Kateřina Chábová, BBA.


Kateřina Chábová je od roku 2016 výkonnou ředitelkou České asociace science center a již od roku 2011 působí v Techmania Science Center v Plzni, jako manažer pro klíčové partnery a pro zahraniční záležitosti. Inspiruje se a navazuje spolupráci s institucemi neformálního vzdělávání také v zahraničí, a to nejen v Evropě (v rámci ECSITE, Evropské asociace science center a muzezí), ale i v Americe (ASTC, Americké asociace science center). Své zahraniční zkušenosti se snaží přenést a implementovat do systému neformálního vzdělávání v českém prostředí. Aktivně z pozice ředitelky asociace působí na úrovni státní sféry s cílem vyvolat potřebu diskuze nad dlouhodobou vizí ve vzdělávání a nastavení úrovně vzdělanosti zejména dětí v České republice.