Mgr. Markéta Kůtková


Markéta Kůtková vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala na odborném učilišti nebo ve speciálně pedagogickém centru, posledních roky pracuje jako školní speciální pedagog. Ve své praxi se kromě specifických poruch učení a chování setkává také s nadanými a mimořádně nadanými žáky, spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež. Podílela se také na mezinárodním projektu STRATEACH 2015 – 2018 (Strategies for talented and gifted pupils‘ teachers).

Má za sebou dvouletý výcvik v hudebně dramatických terapiích a velmi jí ovlivnil také kurz Feuersteinova instrumentálního vzdělávání.