Mgr. Petr Naske


Petr Naske je předseda Jednoty školských informatiků (JŠI). Do roku 2017 byl aktivním učitelem matematiky a informatiky na ZŠ. Nyní působí v Národním ústavu pro vzdělávání v pozici manažera systémového projektu OP VVV a jako tajemník DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa). V tématice přemýšlivých dětí a jejich podpory chce přispět zkušenostmi z vlastních aktivit na rozvoj efektivního používání digitálních technologií ve škole i mimo školu. Ve spolku JŠI se dlouhodobě věnuje podpoře výuky informatiky a programování na školách, v souladu s vizemi Strategie digitálního vzdělávání usiluje, aby se digitální gramotnost rozvíjela napříč aktivitami s dětmi ve škole i v rodině a aby děti měly co nejvíce průvodců pro kreativní a smysluplné využívání technologií v běžném životě.