Mgr. Vlastimil Volák


Vlasta Volák, jako první zaměstnanec a ředitel, rozvinul Techmania Science Center v instituci s roční návštěvností více než 200 000 osob. Od roku 2013 působí jako předseda správní rady České asociace science center. V letech 2011 – 2017 působil v programovém výboru konferencí evropské asociace science center a muzeí Ecsite. Magisterský titul získal na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Absolvoval postgraduální stáž na fakultě ekonomie a politologie University of Cairo v Egyptě a program na Noyce Leadership Institute, USA. Svoji činnost zaměřuje na rozvoj personalizace vzdělávacího procesu, rozvoj kompetencí potřebných pro 21. století a spolupráci formálního a neformálního vzdělávání. Snaží se, aby vzdělávání bylo užitečné, bavilo a inspirovalo k dalšímu osobnímu rozvoji.