MUDr. Michal Goetz, PhD.


Michal Goetz vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nyní vede diagnostické oddělení na klinice dětské psychiatrie Fakultní nemocnice Praha-Motol. Vyučuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Výzkumně se věnuje především poruše pozornosti s hyperaktivitou a vývojové stránce bipolární poruchy v dětství a adolescenci. Je členem výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a viceprezidentem International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). Absolvoval stáže na klinikách dětské psychiatrie Boston Children’s Hospital a Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, jako hostující profesor působil na University of Calgary.