PaedDr. Jiří Rozehnal


Jiří Rozehnal vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity – obor matematika a chemie. Výuce nadaných dětí se věnuje od roku 1984. Od roku 2006 se aktivně podílel na projektu tříd pro intelektově disponované děti druhého stupně ZŠ ve Frýdku – Místku a od roku 2010 i pro děti prvního stupně. V roce 2016 přestal vyučovat jako učitel základní školy. V současné době působí v Centru pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu (CVVPT) na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, je lektorem pro oblast vzdělávání nadaných dětí při Národním institutu pro další vzdělávání v Praze, působí jako krajský koordinátor péče o nadané při Národním ústavu pro vzdělávání v Praze, je certifikovaným lektorem Hejného metody, dlouhodobě spolupracuje s Mensou ČR a s řadou dalších institucí, škol a nadací, které se věnují problematice nadaných dětí v ČR.