PhDr. Eva Vondráková


Eva Vondráková je spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání /STaN/, z.s., Národní korespondent ECHA, Delegát WCGTC, člen HELP. Dlouhá léta spolupracuje se zahraničními odborníky (SMND, ICIE a další). Je organizátorkou Klubu rodičů a učitelů STaN, Pracovních dnů a konferencí. Byla předsedkyní organizačního výboru 19. WCGTC konference Praha 2011. Spolupodílela se na tvorbě koncepčních materiálů ke vzdělávání nadaných pro MŠMT, Bílé knihy 2001 a projektu Mensa Gymnázia. Je autorkou Koncepce péče o nadané žáky 2001. V roce 2012 vedla pracovní skupinu externích odborníků při MŠMT, která se zabývala problematikou vzdělávání nadaných. Má bohaté zkušenosti v přímé práci s dětmi v celém věkovém i intelektovém spektru (Kojenecký ústav, učitelka MŠ, psycholog ve spec. MŠ, školní psych. ZŠ a G). Vyučovala na PedF UK a je lektorkou DVPP. Byla odborným garantem třídy Sovičky MŠ a Práce s talenty v Uherském Hradišti. Publikovala a publikuje řadu článků a kapitol o nadaných (v ČR i v zahraničí).