PhDr. Petr Winkler


Petr Winkler je vedoucím oddělní Výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Po absolvování oboru Sociální politika a sociální práce na Karlově univerzitě v Praze obdržel stipendium od nadace The Bakala Foundation a šel studovat na Institut psychiatrie, psychologie a neurověd (IoPPN) na King’s College London, kde nyní obhajuje doktorskou práci v oboru ekonomie duševního zdraví. Petr se specializuje hlavně na systémy péče o duševní zdraví, psychiatrickou epidemiologii a zdravotní ekonomii, ale také na suicidologii, stigmatizaci a diskriminaci a sociokulturní aspekty psychedelického hnutí v psychiatrii. V posledních letech se aktivně podílí na vývoji a implemntaci strategie reformy psychiatrické péče v České republice. V současné době vede tři celonárodní projekty týkající se destigmatizace (iniciativa Na rovinu), včasných intervencí u závažných duševních onemocnění (projekt VIZDOM) a metodiky pro evidenci respektující rozvoj psychiatrické péče (projekt MERRPS). Petr získal vědeckou cenu Evropského psychiatrické asociace (EPA) za nejlepší článek publikovaný v roce 2016 v kategorii Psychiatrická epidemiologie, sociální psychiatrie a psychoterapeutické intervence u duševních onemocnění. Je také autorem přehledové studio o vývoji systémů psychiatrické péče o lidi se závažným duševním onemocněním ve státech střední a východní Evropy v 25 letech od pádu komunismu, která byla v roce 2017 publikována v The Lancet Psychiatry.