PhDr. Věra Olšáková


Věra Olšáková je již od roku 1993 ředitelkou a jednatelkou soukromé základní a mateřské školy Čtyřlístek, s.r.o. která se v letošním roce transformovala na nový vzdělávací komplex Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., která je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2010 a 2011 byla Věra členkou výboru pracovní skupiny Výzkumného ústavu pedagogického Praha – oblast matematické gramotnosti. Matematiku vyučuje na 2. stupni. Do letošního roku byla také dlouholetou členkou výboru SUMA. Je spoluautorkou učebnic matematiky. Byla členem pracovní skupiny MŠMT ČR pro oblast práce s nadanými.