Přemýšlivé děti

Propojujeme odborníky, organizace, pedagogy a rodiče, abychom přemýšlivým dětem lépe porozuměli a mohli jim být smysluplnou oporou.

Přidejte se k nám

Komu pomáháme

Přemýšlivé děti myslí jinak – nepřetržitě. Což na první pohled možná nepoznáte, jsou-li v něčem nečekaně pozadu, anebo chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál. Jsou nápadité. Mohou být nepříjemně logické a tvrdohlavé, velmi kritické a sebekritické, přecitlivělé. Některé tvoří složité, výstižné větné konstrukce, jiné mluví málo z obavy, aby se nevyjádřily špatně. Časně se zajímají o písmena, čísla, vesmír, společenské uspořádání, elektřinu, či smysl života. Leckteré chtějí přijít na kloub běžným věcem do posledního detailu. Mají výbornou paměť, rády experimentují, uvažují abstraktně. Mají totiž vysoce rozvinuté rozumové schopnosti a představivost.

Často ale bývají až příliš dychtivé po nových informacích. Zaujatě kladou bez ustání zvídavé dotazy. Jejich hry mohou být komplikované až nepochopitelné. Jejich perfekcionismus může vést k velkému vnitřnímu tlaku nebo až hraničit s nepřizpůsobivostí. Často zažívají vysokou míru stresu nebo se jim nedaří najít si kamarády a spolupracovat s učiteli. Dokonce se stává, že jim nerozumí ani vlastní rodiče. Přemýšlivé děti mohou své vrozené schopnosti potlačovat. Popírají sami sebe, jsou frustrované a unikají do sociální izolace. A to chceme změnit.

Kdo jsou přemýšlivé děti?

1,325,000

dětské populace v ČR

200,000

přemýšlivých dětí

33%

se specifickými problémy

Co chceme

Přáli bychom si, aby přemýšlivé děti vyrůstaly v prostředí, které jim dává prostor, pochopení, oporu a inspiraci v jejich celkovém osobnostním, intelektuálním i kulturním rozvoji. Chceme, aby se tyto děti uměly vyrovnávat s problémy a aby v krizi mohly vyhledat a najít pomoc a specifickou péči.

Abychom ale přemýšlivé děti lépe chápali a mohli jim být oporou, potřebujeme k tomu dostatečné informace, které zatím chybí i odborníkům. Proto mapujeme nejnovější vědecké výzkumy a praxi v zahraničí i u nás. A tyto zkušenosti chceme dále předávat pedagogům, rodičům, školním psychologům, pediatrům, psychoterapeutům i psychiatrům. Odborníky, iniciativy a organizace, které jsou zapálení stejně jako my, pak propojujeme a podporujeme. Společně se učíme a chceme, aby došlo ke společenské změně. Věříme totiž, že psychosociální well-being přemýšlivých dětí i jejich okolí je hodnota, která je klíčová pro celou naši společnost.

S kým spolupracujeme

Pracujeme na společenské změně, ale víme, že to nedokážeme sami. Proto jsme vděčni za pomoc a záštitu těchto odborníků.

Daniela Alexová

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. František Berka

Nadace sportující mládeže

Ing. Jeanne Bočková, MBA

Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

Ing. Kamila Dvořáková, M.A., PhD.

Národní ústav duševního zdraví

Mgr. Naďa Eretová

Wolters Kluwer ČR a.s.

MUDr. Michal Goetz, PhD.

Klinika dětské psychiatrie FN Praha-Motol

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Martin Herman, M. A.

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

Mgr. Irena Hošková

Národní institut dalšího vzdělávání

Mgr. Kateřina Chábová, BBA.

Česká asociace Science center (ČASC)

Ing. Miriam Janyšková, MBA

Nadační fond Qiido

Martina Kaděrová

EDUin, o.p.s.

Doc. MgA. Petr Koliha

Česká televize – Déčko

Mgr. et Mgr. Martin Konečný

Společnost pro talent a nadání, z.s.

MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA.

Thomayerova nemocnice v Praze

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Mgr. Monika Mrázová

Česká televize – Déčko

Mgr. Petr Naske

Jednota školských informatiků

PhDr. Věra Olšáková

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně

Marie Salomonová, MSci

NNO Nevypusť duši

Mgr. Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Bc. Barbora Šouláková

Národní ústav duševního zdraví

Mgr. Andrea Štefáčková

Nadační fond Qiido

Ing. Kateřina Venclová

Nezávislá lektorka

Mgr. Vlastimil Volák

Techmania Science Center, ČASC

PhDr. Eva Vondráková

Společnost pro talent a nadání, z.s.

PhDr. Petr Winkler

Národní ústav duševního zdraví

Kdo jsme

V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Vítáme organizace a iniciativy, které k dobré praxi přinášejí i nový pohled na věc. Proto podporujeme organizace zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Soustředíme se na zdravý bio-psycho-sociální vývoj dětí i jejich vzdělávání. Dále pak na rozvoj akademické excelence mladých lidí, zejména v oborech: matematika, informatika a ekonomie.

Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi. Dlouhodobým projektům s širším společenským dopadem poskytujeme finanční, mentoringovou i mediální podporu.

Potřebujete nový impuls, chcete s námi spojit své cíle, nebo o naši projektech chcete vědět víc? Budeme rádi, když se nám ozvete.

Nadace RSJ
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
kancelář: Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

+420 242 451 061
foundation@rsj.com
www.nadacersj.cz

Napsat e-mail