doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.


Jana Marie Havigerová se dlouhodobě zabývá problematikou nadaných a přemýšlivých dětí. V roce 2017 obhájila habilitační práci na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako přednášející působí nejen na Masarykově univerzitě, ale také na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je členkou hodnotící komise Grantové agentury České Republiky, ediční rady časopisu Svět nadání a členkou vědeckého výboru konference „Sociální procesy a osobnost“. Na své domovské univerzitě je školitelkou doktorských prací v programu Psychologie. Je autorkou mnoha českých, ale i cizojazyčných publikací (například „Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání“).