Ing. Jeanne Bočková, MBA


Jeanne Bočková je již od roku 2012 ředitelkou Centra pro talentovanou mládež z.s. (CTM). Má na starosti strategii CTM, rozvíjení portfolia online kurzů, nastavení a dodržování standardů kvality kurzů a komunikace se studenty, každodenní chod organizace, dobré vztahy s partnery a školami, tým instruktorů a lektorů… Má předně na srdci spokojenost všech studentů centra i jejich rodičů. Každoročně hledá všemožné cesty, které vedou k tomu, aby byly programy Centra pro talentovanou mládež co nejrozmanitější a dostupné pro stále větší počet studentů a zároveň aby CTM bylo neziskovou, ale finančně stabilní organizací.