Ing. Kamila Dvořáková, M.A., PhD.


Kami Dvořáková se zabývá podporou duševního zdraví a psychické pohody s využitím vědecky ověřených metod všímavosti (mindfulness) a sebelaskavosti. Deset let žila v USA, kde studovala psychologii lidského vývoje na Kolumbijské univerzitě, pracovala jako rodinná psycholožka a následně se věnovala výzkumu prevence a podpory psychosociálního vývoje mladistvých v rámci doktorského studia na Pensylvánské státní univerzitě. V ČR byla výzkumnou pracovnicí na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, kde vedla oblast sociálně emočního zdraví dětí a učitelů na školách. Nyní se věnuje projektům podporujícím rozvoj zdravého sebepojetí a psychické odolnosti.