Martina Kaděrová


Martina Kaděrová je výkonnou ředitelkou obecně prospěšné společnosti EDUin. Od roku 1999 pracovala na středních a vrcholových manažerských pozicích se zaměřením na ekonomiku a financování, HR a řízení změn. V roce 2006 dokončila studium MBA na Sheffield Hallam University při ČVUT. Dále absolvovala sérii mezinárodně akreditovaných výcviků v oblasti koučování, neurolingvistického programování (NLP) a systemických konstelacích. Od roku 2008 se koučinkem a dalšími technikami osobnostního rozvoje zabývá. Při koučování (individuálním i týmovém) se zaměřuje na práci se změnou a hodnotovými systémy. Jako kouč spolupracuje také se školskými zařízeními, které si uvědomují důležitost společné vize, strategie a zdravě fungujících vztahů v týmu a jsou ochotny na nich společně pracovat a vytvářet uvnitř školy atmosféru bezpečí a spolupráce. Spoluzaložila vzdělávací neziskovou organizaci Via Cordata. Pracuje s dětmi v oblasti sociálně-emočního učení (SEMU). Vede kroužky SEMU, při kterých využívá techniky nenásilné komunikace, mindfulness, týmového koučinku aj.