Mgr. Naďa Eretová


Naďa Eretová je šéfredaktorka redakce školství nakladatelství Wolters Kluwer ČR a.s. Vystudovala pedagogickou fakultu obor český jazyk – dějepis a 20 let působila na základní škole, kde se snažila vytvořit u svěřených teenagerů vztah k historii a kultuře. Uvědomuje si, že vzdělávací systém se nezmění mávnutím kouzelného proutku, ale je potřeba soustředěného a systematického tlaku, který ve svém výsledku přispěje k tomu, že děti budou do školy chodit rády a ze školy odcházet připravené pro život. Téma přemýšlivých dětí vnímá jako jedno ze zásadních. V rámci své profese spolupracuje s celou řadou institucí a organizací, které se věnují vzdělávání – formálnímu i neformálnímu. Osobní motto si vypůjčila od Petera Druckera: „Existují dva druhy lidí: ti, kteří dosahují výsledků, a ti, kteří vám vysvětlují, proč jich nedosahují.“