Mgr. Simona Šedá


Simona Šedá je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze.  Před katedrou a za katedrou strávila celkem 41 let. Od roku 2008 pracuje v přímo řízených organizacích MŠMT a podpora zvídavých, nekonvenčních a nadaných dětí je její srdeční záležitostí. Je spoluautorkou publikací Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka, Vyhledáváme rozumově nadané žáky i mnohých dalších. Miluje život, své blízké, knihy Roberta Fulghuma, tanec, pohyb vpřed i návraty. Nebojí se změn a věří, že sny jsou mocnější než skutečnost.