prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.


Josef Molnár vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Učitelství pro školy II. cyklu, kombinaci matematika – deskriptivní geometrie, titul RNDr. získal obhajobou práce v oboru Algebra a teorie čísel. Na Univerzitě Karlově v Praze externě studoval Teorii vyučování matematice a získal zde titul CSc. Ve stejnojmenném oboru se pak na Univerzitě Konštantína Filozofa ve slovenské Nitře stal docentem. Titul profesora z pedagogiky získal na Univerzitě Palackého v roce 2011. Josef Molnár působil jako středoškolský profesor na Gymnáziu ve Šternberku, poté externě na gymnáziích v Bílovci a Olomouci a od roku 1980 jako pedagogický pracovník na Univerzitě Palackého, kde působí dodnes. Vedle vědecké práce a výuky věnuje velkou pozornost i popularizaci vědy a práci s mladými talenty. Inicioval založení soutěže Matematický klokan v České republice. S přípravou „klokana“ pak pomáhal v Rakousku a na Slovensku. Podle matematického vzoru vytvořil národní soutěž Přírodovědný klokan. Je držitelem řady cen a vyznamenání. Spolupořádá a zúčastňuje se domácích i zahraničních odborných konferencí, reprezentuje ČR v International Commission on Mathematical Instruction. Je hlavním autorem kompletní řady učebnic matematiky pro 1. až 9. ročník. Na svém kontě má 250 dalších publikací.